Sektor 3, red 17, grobno mesto 8

Prezime i ime Godina rođenja i smrti
Wilheim Samu 1862-1935
Etelka Wilheim rođ. Cilcer 1941.
Karlo Wilheim 1941.
Stevan Wilheim 1941.
Jelena Krausz rođ. Wilheim 1941.
Suzana Wilheim 1941.
Jolanka Wilheim rođ. Graf 1941.
Amalija Wilheim rođ. Golomb 1941.
Jelisaveta Wilheim 1941.
Petar Wilheim 1941.
Ernest Krausz 1941.

DSCF0058 DSCF0059