O groblju

Dugo se verovalo da su Jevreji sahranjivani na ovom groblju od samog početka njihovog naseljavanja u Suboticu (1775), tačnije od 1777. godine. Međutim, postoje neki usmeni izvori prema kojima se staro jevrejsko groblje nalazilo iza Dudove šume u blizini današnjih teniskih igrališta. Zabeleženo je da se jedan, istina mali, broj očevidaca još seća nadgrobnih spomenika sa hebrejskim natpisima, razbacanih po dvorištima. Lokacija se može prihvatiti kao mesto za sahranjivanje, jer se radi o najvišoj topografskoj tački unutar današnjeg grada, na ivici dela naselja koji su naseljavali Jevreji, na samoj obali močvare koja se zvala Veliki rit.

Današnje groblje se nalazi na drugoj, zapadnoj obali nekadašnjeg Velikog rita. Nekada je groblje bilo iza gradskih šančeva, a danas je oivičeno stambenim blokovima sa svih strana.

Na ovom groblju se nalazi oko 1.300 nadgrobnih spomenika koji predstavljaju kulturnu istoriju subotičke jevrejske zajednice. Ovde su sahranjivani i članovi manje, ortodoksne zajednice i članovi većinske, neološke zajednice.

Groblje sačinjavaju tri vremenska sektora, a jedan sektor je memorijalni deo. Podela je sledeća:

  1. najstariji deo za sahranjivanje, gde se sahranjivalo do Prvog svetskog rata;
  2. deo u kojem su vršena sahranjivanja između dva svetska rata;
  3. deo za sahranjivanje posle Drugog svetskog rata i
  4. memorijalni deo groblja sa spomenikom žrtvama fašizma.

 

1. Najstariji deo za sahranjivanje, gde se sahranjivalo do Prvog svetskog rata

Dečije groblje: U četvrtom sektoru, na početku redova 9, 10, 11 i 11a su karakteristični mali spomenici podignuti prerano umrloj deci. Natpisi su vrlo dirljivi. Imena pokopane dece redovno se javljaju u tepajućem obliku. Poneki od sićušnih spomenika su mala remek dela sećanja ukrašena raznim lepim, klesanim motivima. Nažalost, veći broj ovih spomenika je vremenom nestao ili u velikoj meri oštećen. 

→ Severoistočni deo sektora 5.

Na subotičko jevrejsko groblje su 1998. godine su preneti celi nadgrobni spomenici iz tada ukinutog jevrejskog groblja u Malom Iđošu. Početak ovog spomen-groblja obeležen je malom pločom, i nalazi se u nastavku glavnog puta koja razdvaja 1. i 2. sektor groblja. Oni su postavljeni u dva duga paralelna reda sa širim putem između.

→ Sektor 5, nastavak aleje.

Spomenik posvećen stradalim jevrejskim ratnicima u mađarskoj revoluciji 1848-49. se takođe nalazi u ovom, najstarijem delu groblja. Spomenik je postavilo Sveto društvo (Hevra Kadiša) Jevrejske opštine Subotica 1908. godine u znak sećanja na jevrejske vojnike koji su svoj život izgubili u borbama vođenim tokom revolucije 1848. i 1849. godine. Spomenik je ozidan opekom, sa postamentom od kamenih blokova koji nosi piramidalni obelisk sa tekstom na mađarskom i hebrejskom jeziku.

→ Sektor 4, red 8, grobno mesto 5.

 

2. Deo u kojem su vršena sahranjivanja između dva svetska rata

Ovaj deo zahvata više od polovine ukupne površine groblja. Tu se sahranjivalo kada je jevrejska zajednica u Subotici bila u punom zamahu, kad se broj članova zajednice povećavao, a time i broj umrlih.

Za razliku od starog dela gde su nadgrobni spomenici gotovo istovetni i po formi i po vrednosti, u ovom delu groblja je vidljiva klasna podvojenost kroz skupe i umetnički vredne spomenike. Levo i desno od ulaza, na prostoru koji je u ono vreme smatran najuglednijim sahranjivani su imućniji, jer su za to mesto morali platiti odgovarajuću višu cenu. Taj je deo prepun skupih nadgrobnih spomenika od švedskog granita, što ujedno pokazuje i ekonomsku snagu jednog manjeg dela jevrejske zajednice.

Proučavanje ovih nadgrobnih spomenika ukazuje da se kroz 19. vek, zbog emancipacije Jevreja i njihovog uključivanja u različite vidove društvenih aktivnosti, zbog asimilacionih težnji, industrijalizacije i drugih faktora pojavljuje težnja za dokazivanjem tog novog ravnopravnog položaja. To se na području umetničke delatnosti ostvarilo podizanjem raskošnih nadgrobnih spomenika. Uticaji sa strane doveli su do napuštanja karakterističkih oblika jevrejskog nadgrobnog spomenika i zamenjeni su tada popularnim klasicizmom, neo-stilovima i secesijom.

→ Središnji deo sektora 5.

 

3. Deo za sahranjivanje posle Drugog svetskog rata

Treći deo groblja čini prostor desno (istočno) od aleje i Spomenika žrtvama fašizma i tu se vrše sahranjivanja od Drugog svetskog rata naovamo. Nadgrobni spomenici su ovde skromni – što je u skladu sa jevrejskom etikom, gotovo istovetni i prilagođeni duhu vremena.

→ Istočni deo sektora 1 i 5, severna strana sektora 3 i pored aleje u sektoru 5.

 

4. Memorijalni deo groblja sa spomenikom žrtvama fašizma.

Ovaj spomen kompleks ubijenim Jevrejima lociran je u  zapadnom delu jevrejskog groblja u dnu parcele, do koje vodi aleja. Spomenik žrtvama fašizma su podigli članovi Jevrejske opštine Subotica posle oslobođenja u znak sećanja na više od 4.000 jevrejskih žrtava Subotice koje su svoje živote izgubili u deportacijama, u logorima smrti ili na prinudnom radu.

Kompleks se sastoji od spomenika, deset pojedinačnih i jedne zajedničke grobnice. To su grobovi Jevreja revolucionara koji su osuđeni na smrt zbog organizovanog otpora fašističkom okupatoru i pogubljeni su 18. novembra 1941. godine. Subotičanima su poznata njihova imena: dr Adolf Singer, braća Majer, Lola Vol i drugi.

Autor spomen kompleksa je Lajčo Dajč, a podignut je 1948. godine. Izveden je u obliku obeliska, karakteristične forme spomenika podignutih neposredno posle Drugog svetskog rata. Izveden je u veštačkom kamenu, bračkom mermeru i crnom granitu.

→ Zapadni deo sektora 5.

Adresa: Majevička 2

Otvoreno: svaki dan od 9 do 17 časova osim za Šabat i druge jevrejske praznike