Sektor 1, red 2, grobno mesto 9

Prezime i ime Godina rođenja i smrti
Pirnitzer Vilmos 1855-1928
supruga Neuhaus Katalin 1861-1932
Dr. Pirnitzer Miksa 1886-1944 Auschwitz
Brodj Mihály 1883-1944 Auschwitz

DSCF0052DSCF0054

DSCF0053