Sektor 5, red 10, grobno mesto 45

Prezime i ime Godina rođenja i smrti
Horovitz Ernő 17.05.1880-01.03.1905
Horovitz Ignátz 1844-19.10.1910
supr. rođ. Weisz Bella 1854-07.10.1927
Maller Béla 1879-1940
Horovitz Anna 1890-1951
Maller Anna Vera 1920-1921

DSCF0100 DSCF0101

DSCF0102