Sektor 1, red 4, grobno mesto 3

Prezime i ime Godina rođenja i smrti
Lövy Oszkárné rođ. Geiger Etelka 1883-1930
Lövy Oszkár Auschwitz
Lövy Matyi Auschwitz
Lövy Piri Auschwitz
Lövy Péter Auschwitz
Lövy Pali Auschwitz
Kaufer Klári Auschwitz
Kaufer Géza Auschwitz
Kaufer Gyuri Auschwitz

DSCF0093DSCF0094