Sektor 1, red 2, grobno mesto 3

Prezime i ime Godina rođenja i smrti
Samuel Kopp 1858-1937
Sigmund Kopp 1895-1944 Auschwitz
Klara Kopp 1899-1945 Bergen Belse

DSCF0036DSCF0037